Post Archives

unio
11. November 2013

Gyorshajtás külföldön

Gyorshajtás külföldön

A külf­öldi rend­s­zámú autók sofőr­jei sem szá­guld­hat­nak büntet­le­nül. For­rás: hvg.hu 2013. novem­ber 8 Eddig a külf­öldi rend­s­zámú autó­so­kon csak akkor tudták beha­jtani a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­sá­got, ha a hely­szí­nen megál­lítot­ták őket, és addig nem mehet­tek tovább, amíg ki nem pen­get­ték a bün­te­tés össze­gét. Ezen­túl nem úszhat­ják meg a gyor­sha­jtásért kis­z­a­bott bír­ság meg­fi­ze­tését a külf­öldi rend­s­zámú autóval […]

25. März 2013

Jogszabályváltozás

Jogszabályváltozás

Kös­zö­net a szer­ző­nek, aki ezt a tájé­kozta­tót összeál­lította és a publi­kálás­hoz hozzájárult: Ákos Vida Hivat­alos és feles­ke­tett magyar-német for­dító és tol­mács Fran­zis­ka­ner­str. 16, 81669 Mün­chen Mobil­tel.: +49–171–24 24 977 E-Mail: box@avimedia.de Az ada­tok tájé­koztató jel­le­güek és az összeál­lítás napján érvényes ada­to­kat tart­almaz­zák. A szerzö leg­jobb tudása szer­int állította öket össze, de nem vál­lal garan­ciát az […]