Post Archives

lakcím
25. März 2013

Jogszabályváltozás

Jogszabályváltozás

Kös­zö­net a szer­ző­nek, aki ezt a tájé­kozta­tót összeál­lította és a publi­kálás­hoz hozzájárult: Ákos Vida Hivat­alos és feles­ke­tett magyar-német for­dító és tol­mács Fran­zis­ka­ner­str. 16, 81669 Mün­chen Mobil­tel.: +49–171–24 24 977 E-Mail: box@avimedia.de Az ada­tok tájé­koztató jel­le­güek és az összeál­lítás napján érvényes ada­to­kat tart­almaz­zák. A szerzö leg­jobb tudása szer­int állította öket össze, de nem vál­lal garan­ciát az […]