Post Archives

időpont
21. März 2013

Magyar orvosok Ulmban és környékén

Itt ulmi és Ulm-környéki orvo­sok címe talál­ható. Az orvo­sok bes­zél­nek magya­rul, de tele­fo­non idő­pon­tot általá­ban néme­tül kell kérni. A lista még nem tel­jes, aki még ismer magyar orvost, kérem, jelezze. Hét­végi és éjsz­akai házior­vosi / fogor­vosi köz­ponti ügye­let Ügye­le­tes gyó­gy­szer­tárak Általá­nos orvos: Dr. Anton Hoborka, Langenau Dr. Maria Heim, Ulm Dr. Ist­van Melik, Biber­ach Corinna Schmidt, Blaustein Dr. […]