Post Archives

ideiglenes
24. März 2013

Magyar rendszám

Az örök kér­dés: szabad-e és med­dig a magyar rend­s­zámú autó­mat Néme­tor­szág­ban hasz­nál­nom. Nos a válasz elmé­le­ti­leg egy­szerű: Az erre vonat­kozó német ren­de­le­tek (FZV §20) szer­int egy gépjármű, amely egy másik EU-tagállamban van bejel­entve, idei­gle­ne­sen, maxi­mum 1 évig köz­le­ke­d­het Néme­tor­szág­ban. A pro­bléma ott van, hogy ugya­nez a ren­de­let kimondja, hogy ez csak akkor érvényes, ha a […]