Post Archives

bevétel
22. Mai 2013

Családi költségvetés

Családi költségvetés

Sok családnak okoz gon­dot az, hogy a hónap végére (vagy még előbb) elfogy a ren­del­ke­zésre álló családi jöve­de­lem. Nagy­s­zü­leink ide­jé­ben ez egy­szerű volt: Az embe­rek kézhez kap­ták a hónap végén bori­ték­ban a fize­té­sü­ket, és annak elé­g­nek kel­lett lenni a követ­kező hónap végéig. Így aztán nem adhattak ki töb­bet, mint amen­nyi a fiók­ban volt. A mai, bankszámlás, […]