Post Archives

balkon
5. Mai 2013

Grillezzünk!

Grillezzünk!

Az időjárástól füg­get­le­nül min­den év májusá­ban bein­dul a grills­ze­zon. Az étel nyílt lán­gon sütése, a gril­le­zés, ősibb mint maga az embe­riség. A gril­le­zés az egész vilá­gon, így Néme­tor­szág­ban is nagy népszerűsé­g­nek örvend. Csalá­dok, bará­tok gril­lez­nek együtt a hét­vé­ge­ken a bal­ko­non, a kert­ben, a tópar­ton és a nyil­vá­nos gril­le­zőhely­e­ken. Ahhoz, hogy ne vegyüljön üröm az örömünkbe, […]