Post Archives

áram
22. März 2013

Lakáskeresés 2 — “Kaltmiete-Warmmiete”

Mielőtt lakást kere­sünk, tisz­tá­ban kell len­nünk annak a költsé­gei­vel. Néme­tor­szág­ban külön­bsé­get tes­z­nek az úgyne­vezett hideg– és meleg­lak­bér (Kaltmiete-Warmmiete) között. A Kalt­miete a tula­j­don­kép­peni tiszta bér­leti díjat jel­enti, min­den­féle mel­lékköltség, rezsi nél­kül. Ezzel csak a lakás­hasz­nála­tot fizet­jük ki. Ez egy négy­zet­mé­te­ren­kénti x összeg, amely a lakás állapo­tától, fels­ze­relésé­től, helyé­től, korától stb. függ. A Kalt­miete tula­j­don­kép­pen összehasonlítási […]