Post Archives

állás
25. November 2013

Munkakeresés Németországban

Munkakeresés Németországban

Munka­ke­resés Néme­tor­szág­ban Az elmúlt évek­ben nagyon sokan hagy­ták el Magyaror­szá­got, és ker­stek / keres­nek külf­öl­dön mun­kát, megél­he­tést. Egy­ikük sem azért jött ide dol­gozni, mert Magyaror­szá­gon egy biztos és jól jöve­del­mezŏ állása volt. Min­den­ki­nek meg volt, meg van erre a saját egyéni indoka, vis­zont a célok leg­több eset­ben közö­sek: dol­gozni, pénzt keresni, a család megél­he­tését biztosítani, […]