Posted by Franz Bauer

Sabinanagel


 

Molnár Szabina okle­ve­les műkörömépítő

Kez­eink min­dig szem előtt van­nak, kön­nyen megí­tél­het­nek kör­meink és bőrünk ápoltságáról.
A min­den­na­pok­ban szá­mos ellen­sé­gei van­nak kör­mein­k­nek és bőrün­k­nek: száraz levegő, szap­pa­nok, tísz­títós­ze­rek, vegy­sze­rek, gya­kori kézmosás, gom­bák és bak­té­ri­umok okozta fer­tőzési ves­zé­lyek.
Min­de­zek miatt kez­eink rend­s­ze­res ápolást igényel­nek nők és fér­fiak ese­té­ben egyaránt.

Szol­gál­ta­tá­sok:

  • Klass­zi­kus manikűr
  • Ter­més­ze­tes köröm megerő­sí­tése Gél-lakkal
  • Zselés műkörö­mé­pí­tés
  • Par­af­fi­nos kézápolás

A szép körmök és az ápolt bőr igényes és magabiztos meg­je­le­nést kölcsönöz viselőjének.

Rész­le­te­kért és bővebb infor­má­ciókért, kérem láto­gas­son el hon­l­apomra: www.szabina-nagel.de

Molnár Szabina

Karl­str. 62
89143 Blaubeuren

Tel.: 0175 / 58 79 46 8

 

 
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>