Posted by Franz BauerA lakás egy alap­vető lét­fel­té­tel.
Bejel­en­tett lak­cím nél­kül szinte lehetet­len létezni, mun­kát találni, bank­szám­lát nyitni, jár­művet bejel­en­teni, gye­reket iskolába bei­ratni, stb.

Az ember általá­ban, mielőtt külf­öl­dön próbál mun­kát vál­lalni, előbb gon­do­sko­dik a szál­lásáról.
Ez nem min­díg old­ható meg, vagy adódnak olyan szi­tuá­ciók, hogy új lakást keresünk.

Néme­tor­szág­ban az albér­let foga­lom gya­kor­la­ti­lag (néhány ritka kivé­tel­től eltek­intve) isme­ret­len.
Van­nak lakás­tu­la­j­do­no­sok (magáns­ze­mé­lyek, ban­kok, tár­sasá­gok) akik bérbe adnak egy lakást, és van­nak bérlők.

A lakás­ke­resés “lege­gy­szerűbb” módja: köz­vetítőn (Mak­ler) keres­z­tül.
Ez vis­zont nem olcsó, a Mak­ler a havi lak­bér kéts­ze­resét + ÁFA (MWSt. 19%) is elké­r­heti köz­vetítődíjként. (És amit elké­r­het, azt  általá­ban el is kéri!)

A másik móds­zer: ujság­hír­de­té­se­ket böngészni.
A hátránya az, hogy raj­tunk kívül ez már máso­knak is eszébe jutott. Így arra a néhány kiadó lakásra ami nekünk meg­felelne, több a jel­ent­kező mint sze­ret­nénk.
Az is fon­tos tény­ező, hogy lehet, hogy nekünk meg­felelne egy lakás, de mi nem fel­e­lünk meg a tulajdonosnak.

A lege­gy­szerűbb és leg­ha­té­kon­y­abb móds­zer, az onlinekeresés.
Itt mega­d­hat­juk, hogy melyik város­ban, hány szo­bás lakást kere­sünk és meg­ha­táro­zhat­juk azt is, hogy men­nyi lak­bért tudunk fizetni.

Az onlinekeresés­hez kattints a képre!

Wohnungskosten

Nagyon sok­min­dent figy­elembe kell venni egy lakásszer­ződés lekö­té­se­kor.
Eze­ket a pon­to­kat fogom a folytatásban megvilágítani:

A lakás­hir­de­té­sek rövidítései:

Forrás: chance-angol-német-nyelviskola

1ZBB
1 Zim­mer mit Bad und Balkon
1 szoba für­dővel és erkéllyel
1ZKBB
1 Zim­mer mit Küche, Bad und Balkon
1 szoba kon­y­hával, für­dővel és erkéllyel
1ZKBT
1 Zim­mer mit Küche, Bad und Terrasse
1 szoba kon­y­hával, für­dővel és terasszal
1ZKDB
1 Zim­mer mit Küche, Diele und Bad
1 szoba kon­y­hával, előszo­bával és fürdővel
AB
Alt­bau
régi építésű
AAP
Auto-Abstell-Platz
autóbeálló hely
AK
Abstell­kam­mer
tároló hely­iség
AR
Abstell­raum (wie Abstellkammer)
tároló hely­iség
AWC
Außen-WC
kinti WC
B
Bad
fürdő
BK
Betriebs­kos­ten
rezsi költsé­gek
BKVZ
Betriebs­kos­ten­vor­aus­zah­lung
rezsi költsé­gek előre fize­tése (átalány)
BLK
Bal­kon
erkély
Ct
Cour­tage
alkuszi díj
D
Dusche
zuhanyzó
DB
Dusch­bad
zuhany­fürdő
DG
Dach­ge­schoss
tető­tér
DHH
Dop­pel­haus­hälfte
iker­ház­rész
DT
Dach­ter­rasse
tető­ter­asz
EB
Erst­be­zug
első beköl­töző
EBK
Ein­bau­kü­che
beé­pí­tett konyha
EFH
Ein­fa­mi­li­en­haus
családi ház
EG
Erd­ge­schoss
földs­zint
ELW
Ein­lie­ger­woh­nung
gar­zon­lakás
E-Schr.
Ein­bau­schrank
beé­pí­tett szekrény
ETW
Eigen­tums­woh­nung
saját tula­j­donú lakás
FBH
Fuß­bo­den­hei­zung
pad­lófű­tés
FHFMH
Fami­li­en­haus
családi ház
FP
Fix­preis
fix ár
FW
Fern­wärme
távhő
GE
Geschäfts­ein­heit
üzle­thely­iség
GEH
Gas­e­ta­gen­hei­zung
gáz­fű­tés
gepf
gepflegt
ápolt
GK
Glas­ke­ra­mik­herd
kerá­mi­al­apos tűz­hely (gáz)
GS
Geschirr­spü­ler
moso­gat­ógép
GWC
Gäste WC
ven­dég WC
HK
Heiz­kos­ten
fűtési költsé­gek
HMS
Haus­meis­ter­ser­vice
házmester-szolgálat
HMV
Hauptmieter-Vertrag
főbér­lői szerződés
HMZ
Haupt­miet­zins (österr. für Miete)
bér­leti díj (Ausztriában)
HP
Hoch­par­terre
magas­f­ölds­zint
HH, HTH
Hin­ter­haus
hátsó ház(rész)
HWR
Haus­wirt­schafts­raum
háztar­tási helyiség
KDB
Küche, Dusche, Bad
kon­yha, zuhanyzó, fürdő
KM
Kalt­miete
hidegbér­let
KN, KoNi
Koch­ni­sche
főzősa­rok
KP
Kauf­preis
vételár
KT
Kau­tion
kau­ció
L
Lift
lift
Lam.
Lami­nat
laminált
MD
Mie­ter­dar­le­hen
bér­lői hitel
m. F.
mit Fens­ter
ablak­kal
MFH
Mehr­fa­mi­li­en­haus
tár­sas­ház
MKM
Monats­kalt­miete
havi hidegbér­let
MM
Monats­miete
havi bér­leti díj
MS
Miet­si­cher­heit
mtl.
monat­lich
havonta
NB
Neu­bau
újépí­tésű
NK
Neben­kos­ten
mel­lékköltsé­gek
NKM
Net­to­kalt­miete
nettó hidegbér­let
NM
Nach­mie­ter
új bérlő
NR
Nicht­rau­cher
nem­dohányzó
NSP
Nacht­spei­cher­hei­zung
fűtés éjsz­akai áramról
O, OH
Ofen­hei­zung
kály­hafű­tés
OG
Ober­ge­schoss
eme­let
P, PP
Park­platz
par­koló
RH
Rei­hen­haus
sor­ház
REH
Rei­hen­end­haus
sor­házi szélső lakás
RMH
Rei­hen­mit­tel­haus
sor­házi belső lakás
SPK
Spei­se­kam­mer
tároló, kamra
SW
Aus­rich­tung nach Südwesten
délnyu­gati fekvésű
SZ
Schlaf­zim­mer
hálószoba
TB, TLB
Tages­licht­bad
ter­més­ze­tes meg­világítású fürdő
TeBo
Tep­pich­bo­den
pad­lós­zőnyeg
TG
Tief­ga­rage
mély­garázs
TGL
Tages­licht–
ter­més­ze­tes megvilágítású…
VB
Voll­bad, Verhandlungsbasis
egész fürdő / tár­gyalási alap
VZ
Vor­zim­mer / Vorauszahlung
előszoba / átalányfizetés
WB
Wan­nen­bad
für­dőkád
WBS
Wohn­be­rech­ti­gungs­schein
lak­ha­tási igazolás
WE
Wohn­ein­heit
lakó­r­ész
WEP
Wochen­end­pend­ler
hét­végi ingázó
Wfl
Wohn­flä­che
lakó­te­rü­let
WG
Wohn­ge­mein­schaft / Wintergarten
lakó­kö­zös­ség / télikert
WM
Warm­miete
meleg­bér­let
WM-Anschl.
Wasch­ma­schie­nen­an­schluss
mosógép csat­la­ko­zás
WWB
Warm­was­ser­be­reit­stel­lung
melegvíz-ellátás
ZH
Zen­tral­hei­zung
köz­ponti fűtés
Zi
Zim­mer
szoba
ZKB
Zim­mer, Küche und Bad
szoba, kon­yha, fürdő
ZKD
Zim­mer, Küche und Dusche
szoba, kon­yha, zuhanyzó

 
One Response to Lakáskeresés

  1. Pingback: Lakáskeresés 3 Mellékköltségek (Nebenkosten) | Ulm-Tipp

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>