Posted by Franz Bauer

Gutschein


GutscheinAllianz

 

A „Gutschein“…magyarul vásár­lási utal­vány, bon, eset­leg kupon igény­be­vé­tele ma már szinte
elen­ge­d­hetet­len része a vásár­lá­sain­knak.
Leg­főkép­pen akkor, ha vala­mit a ren­des ár alatt sze­ret­nénk megvenni.

Ez megtaka­rítási forma, egyre job­ban elter­jed az inter­ne­ten is.
Szinte ninc­sen olyan árucikk, amit ne kaphat­nánk meg olcsób­ban a Gut­schein segítségével.

Mivel eze­ket nem hir­de­tik nagyon a for­gal­ma­zók, így keres­nünk kell őket.

Az Inter­ne­ten ezré­vel talá­lunk Gutschein-oldalakat, de ezek mind csak egy bizon­yos ter­mékre vonat­koz­nak.
Itt a Google sem nyújt iga­zán nagy segítsé­get, his­zen ha beír­juk a keresőbe, hogy “Gut­schein”,
akkor töme­gé­vel jelen­nek meg old­a­lak, amely­e­knek leg­többje már rég nem aktuá­lis.
Eze­ken aztán keres­z­tül­ver­gőd­he­tünk mire meg­talál­juk azt amit keresünk.

Nos a jó hír:
Elkés­zült az első olyan por­tál, a GutscheinAllianz Logo (125x18)‚ ahol ABC-sorrendben több ezer
Gut­scheinol­dal  egy helyen meg­talál­ható!
Ezek az old­a­lak mind aktuá­li­sak, és hamar meg­talál­juk azt a Gutschein-t amit keresünk.

A GutscheinAllianz Logo (125x18) por­tá­lon elég, ha a felső sor­ban talál­ható “Gut­schein­sei­ten A-Z” –re
kattin­tunk, máris megnyí­lik előt­tünk a Gutschein-ek világa!

Nincs más dol­gunk, mint böngészni és spórolni! :-)
Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>