Posted by Franz BauerLade Karte.…

Date/Time
Date(s) — 23/03/2013
19:00 — 23:30

Loca­tion
Unga­ri­scher Kul­tur­ver­ein Ulm e.V.

Category(ies)


Az ULMKE és több ulmi magyar szülő közö­sen tán­cházat ren­dez­nek gye­rekek és felnőt­tek számára.
Az élőze­nét a stutt­garti Nyu­gati Szél Zene­kar bizto­sítja.
A gyer­mek­tán­cház 17:00 órakor, a felnőtt 19:00 órakor kez­dő­dik.
Belé­pők:
Gyer­me­keknek 3,00 EUR, felnőt­te­knek 5,00 EUR
ULMKE-tagoknak 2,00 EUR illetve 3,00 EUR