Posted by Franz Bauer

Lange-Nacht_180.jpg.34860


Karte nicht verfügbar

Date/Time
Date(s) — 22/06/2013
19:00

Category(ies)


Ulm és Neu-Ulm váro­sok immár 8. alka­lom­mal ren­de­zik meg a „múze­u­mok hosszú éjszakáját“.

A belépő most is 6,00 Euró, bár­melyik részt­vevő múze­um­ban meg­vásárol­ható, és min­den­hová érvényes.
Egy ilyen ked­vez­ményes és nagy­s­z­abású kul­túrá­lis aján­la­tot egy­szerűen ki kell hasz­nálni!
Rész­le­tes pro­gram itt látható.

Lange-Nacht_180.jpg.34860