Posted by Franz BauerLade Karte.…

Date/Time
Date(s) — 08/06/2013
20:00

Loca­tion
Unga­ri­scher Kul­tur­ver­ein Ulm e.V.

Category(ies) Keine Kategorien


Sze­mé­lyes talál­kozó Face­book tagok­kal.
Az inter­ne­ten az ulmi magyar fiata­lok és az ulmi magya­rok old­ala egy fórum,
ahol néhányan isme­rik egymást, de sokan isme­ret­le­nül cse­ve­g­nek, esz­mec­s­e­rét foly­tat­nak, érde­klőd­nek, kínálnak vala­mit.
Ezen az estén sze­mé­lye­sen is megis­mer­het­jük egymást.