Posted by Franz BauerLade Karte.…

Date/Time
Date(s) — 16/11/2013
19:00

Loca­tion
Unga­ri­scher Kul­tur­ver­ein Ulm e.V.

Category(ies)


Étel­lift –
A Nobel-díjas Harold Pin­ter világ­hírű drámáját For­ma­nek Csaba és Ilyés Lénárd vitte szín­pa­dra.
A darab lény­ege a hata­lom kér­dése. Két figura egy szo­bá­ban. Vár­ják,
hogy elkez­d­hes­sék a melót. Különös üzene­tek érkez­nek, s a lég­kör egyre
fojto­gat­óbb… Pin­ter dar­abjá­ban a külső ese­mények vég­ze­te­sen össze­kever­ed­nek
a sze­mé­ly­iség útves­z­tői­ben. Hét­köz­napi halál­tánc a bohóc­tréfák
nyel­vén. Ilyés Lénárd és For­ma­nek Csaba letisz­tult, átgon­dolt és
hatá­sos játéka remek köze­get teremt, hogy min­denki fel­te­gye a maga
kér­dé­seit, és talán átér­tékelje a ren­delé­se­ket a saját, belső Ételliftjében.

Belé­pődíj: 8,- EUR,
tag­jain­knak: 5,- EUR.