Post Archives

Magyar vállalkozók Ulmban és környékén
4. Mai 2014

PC-Szervíz

PC-Szervíz

Leáll a géped? Vírust kap­tál? Lassú a Win­dows? Ne ess kétségbe, sok eset­ben van megol­dás, ker­ess meg bátran! Szol­gál­ta­tá­sok: Com­pu­ter­ja­vítás Lap­topja­vítás Hard­ver / Soft­ver Vírus­véd­e­lem / Víru­sel­távolítás Rend­s­zerúj­ra­te­le­pí­tés, kar­bant­ar­tás  (Win­dows, Linux, Mac­in­tosh) Adat­mentés / Adat­viss­zaál­lítás Hálóz­at­ter­vezés és kivi­te­le­zés Hálóz­at­kar­bant­ar­tás Alka­trész­be­szer­zés Inter­net­beál­lítás WEB– és E-mailszolgáltatás Fel­hasz­nálói tan­fo­lyamok Elé­r­hetősé­gek: Buzás Péter E-Mail: peter@buzas-it.de Face­book: http://facebook.com/peter.buzas

30. September 2013

Takarítás

Takarítás

Iro­dák, orvosi ren­delŏk és üzle­thely­sé­gek szaks­zerŭ és meg­bíz­ható taka­rítása. Rei­ni­gungs­ser­vice Bauer 89155 Erbach Tel.: 0163–1622301

29. September 2013

Kozmetika

Kozmetika

Kozik-Kovács Tünde  21 éves szak­mai gya­kor­lat­tal ren­del­kező diplomás szakok­tató, smink­mes­ter, anti-aging spe­cia­lista, aki ter­més­zet­gyó­gyász vég­zettség­gel is ren­del­ke­zik. Főbb tevéke­ny­ke­dései: — Fájda­lom­men­tes smink­te­to­válás – Műsz­em­pilla – Anti-age kezelé­sek – Fér­fikozme­tika – Ste­ril gyanta – Profi smink – Vég­le­ges szőr­te­l­ení­tés – Fül­be­lö­vés – Spi­ri­tuá­lis rela­xá­ciós mass­zázs – .….stb. Elérhetőség: Mobil +49 171 9584998    

29. September 2013

Kürtőskalács

Kürtőskalács

Kür­tős­kalács min­den variá­ció­ban és még sok más finomság. Melinda Kürtőskalácsa

18. Mai 2013

Magyar ízek

Magyar ízek

Keve­sen tud­ják, hogy Ulm­tól nem messze, 2 fiatal magyar szakács várja sze­re­tet­tel az éhes és szom­jas ínyence­ket. Rath­ge­ber Tamás és Oláh Zol­tán a “Gast­haus zum Brückle” ven­dé­glő­ben, kul­túrált és han­gu­la­tos kör­ny­e­zet­ben kény­ezte­tik el főzt­jeik­kel az igényes ven­dé­ge­ket. Étla­pjukon meg­talál­ha­tóak a sváb kon­yha jel­leg­ze­tes­sé­gei ugyanúgy, mint az ere­deti magyar ételek, igazi hazai ízek­kel. Min­den­fé­le­kép­pen megér egy (akár […]

30. März 2013

Manikűr — műköröm

Manikűr - műköröm

  Molnár Szabina okle­ve­les műkörö­mé­pítő Kez­eink min­dig szem előtt van­nak, kön­nyen megí­tél­het­nek kör­meink és bőrünk ápoltságáról. A min­den­na­pok­ban szá­mos ellen­sé­gei van­nak kör­mein­k­nek és bőrün­k­nek: száraz levegő, szap­pa­nok, tísz­títós­ze­rek, vegy­sze­rek, gya­kori kézmosás, gom­bák és bak­té­ri­umok okozta fer­tőzési ves­zé­lyek. Min­de­zek miatt kez­eink rend­s­ze­res ápolást igényel­nek nők és fér­fiak ese­té­ben egyaránt. Szol­gál­ta­tá­sok: Klass­zi­kus mani­kűr Ter­més­ze­tes köröm megerő­sí­tése Gél-lakkal […]