Post Archives

Judit Székelyné Francsovics
1. Dezember 2013

Külföldre költözés családdal

Külföldre költözés családdal

Külf­öldre köl­tö­zés gye­rek­kel? – nem is olyan rémisztő (Aho­gyan én látom a gya­kor­lat­ban) A leg­több eset­ben a külf­öldre köl­tö­zést egy átme­neti idős­zak előzi meg, ami­kor az egyik szülő már külf­öl­dön dol­go­zik, a kicsi pedig a másik szülővel otthon marad. Nehéz az átál­lás, még a tech­nika adta lehetősé­gek­kel, a min­den­napi kom­mu­ni­ká­cióval is, mint pl a skype […]